The tor.talk story of Sara Sundlo

Före detta teologistudent på Uppsala universitet, idag jobbar Sara som präst.

Tor.talk gör min dag så mycket enklare.


Jag började använda tor.talk när jag studerade på Uppsala universitet. Som dyslektiker var livet som student riktigt tufft. Mina kompisar utan dyslexi läste en artikel på 15 minuter medan jag behövde minst en timme för samma text. Men jag gav aldrig upp.

Mitt liv förändrades totalt när jag började använda tor.talks talsyntes. Det känns nästan som att jag har hjälp av ett par vingar nu. Idag på mitt arbete behöver jag läsa dokument, mejl och jag skriver även en del. Jag använder tor.talk till att läsa upp mejl, dokument, PDF-filer men även för att kolla min egen stavning när jag skriver själv. Tor.talk sparar massor av tid åt mig, det är verkligen effektivt. Jag använder även tor.talk i bilen på väg till jobbet, lite som multi-tasking.

Det här gör min dag så mycket enklare och det är väldigt skönt att ha tor.talk! Jag älskar det så mycket.

Vi vill gärna höra din berättelse, vill du dela den med oss?

We Change Lifes