Tack TorTalk, självklart är mitt barn varken lat eller dum.

Varje vecka pratar vi med människor som använder TorTalk talsyntes för att bättre klara av studier och karriär, några av dessa kan du läsa om under fliken Nöjda användare. Vår grundare Tor Ghai har dyslexi och hans liv förändrades totalt när han började använda talsyntes. Helt plötsligt kunde han läsa all text snabbare och utan att bli trött. Vi är glada över att vara en del i att föräldrar, lärare och skolor hjälper fler barn att utvecklas. För de barn som har dyslexi är talsyntes en mycket viktig pusselbit för att nå sin fulla potential, behålla sin självkänsla och faktiskt vårda den gåva vi anser att dyslexi är. Med rätt läsverktyg (talsyntesprogram) kommer kapaciteten att läsa förbättras snabbare än ni tror.

Skaffa TorTalk

80% av Sveriges universitet använder TorTalk

Chalmers tekniska universitet

Göteborgs universitet

Kungliga tekniska högskolan

Linköpings universitet

Lunds universitet

Uppsala universitet

Göteborgs universitet

Kungliga biblioteket

Handelshögskolan i Stockholm

Vad är dyslexi?

 • Dyslexi är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva. Människor med dyslexi har svårt med läshastigheten och läsförståelsen. Förmågan att avkoda ord automatiskt saknas och därför blir många dyslektiker väldigt trötta när de läser.
 • Dyslexi finns hos mellan 5-8 % av befolkningen och är inte kopplat till intelligens. Albert Einstein, Pablo Picasso och Agatha Christie får representera alla de dyslektiker som lämnat bestående bidrag till vårt vetenskapliga och kulturella arv.

Vem gör en dyslexidiagnos?

En dyslexiutredning görs av en legitimerad logoped. Kontakta din vårdcentral eller en logopedmottagning direkt. Har din region långa kötider kan det löna sig att undersöka närliggande regioner. Nedan finns några punkter med signaler som kan tyda på att det är värt att kontakta en logoped.
 • Svårigheter med att läsa, skriva och stava.
 • Utmaningar med minnet, att fokusera samt planering (barn kan ha problem med att koncentrera sig eller svårt att komma ihåg saker som alfabetet eller veckodagarna).
 • Kreativitet och en förmåga att överblicka och koppla ihop saker som inte självklart hänger ihop. Att oftare än genomsnittet ha en förmåga att se saker ur nya vinklar och hitta okonventionella lösningar.
 • Utmaningar i att förstå instruktioner samt att följa vägbeskrivningar.
 • Svårigheter med grov- och finmotorik (fånga en boll eller hålla i en penna, för barn kan det vara knepigt att knyta skosnören).
 • ”Mismatch” mellan förväntat och faktiskt utfall. Allt verkar vara på plats, men av någon anledning så når prestationerna inte riktigt upp till förväntningarna.
 • Dyslexi är ofta ärftligt, tänk efter om det finns fler i släkten som haft problem med att läsa eller stava.

Magnus Olssons berättelse

Pappa till två döttrar

Jag har två döttrar, min äldsta fick en dyslexidiagnos när hon var 9 år. Nyligen upptäckte vi att även min yngsta har lässvårigheter.

Som pappa kände jag tidigt att mina flickor inte tyckte om att läsa och att stavning och skolarbete var tufft för dem. Jag började söka på nätet efter digitala hjälpmedel. Min äldsta dotter var 9 år när hon började använda dator. Jag är väldigt öppen med hennes lässvårigheter och har alltid samarbetat med skolan. Vi har fått mycket hjälp av lärarna. Två gånger per vecka får mina döttrar träffa en logoped och de har inga problem med att hänga med i skolans tempo.

Jag ser egentligen inte att mina döttrar har några problem alls med att plugga. Dagens digitala hjälpmedel är till otroligt mycket hjälp. Ett exempel är OCR-funktionen i TorTalk; min dotter lärde sig tidigt att på en “touch screen” dra OCR-ramen över den text hon ville läsa. Hon är duktig på att söka efter information på internet, hitta rätt videos och även använda verktyg för att kolla sin stavning. Jag skulle säga att hon är självständig och en bra förebild för sin yngre syster. Båda mina döttrar har hittat sina sätta att lära sig saker och de upplever inte att de har problem. Det är som att alla har sina sätt att lära sig på snabbast möjliga sätt.

Om jag skulle ge tips till andra föräldrar som har barn med dyslexi? Det viktigaste är att uppmuntra dem att använda digitala verktyg som TorTalk (talsyntes) så tidigt som möjligt. Som förälder behöver man också vara öppen för att samarbeta med skolan. Sist men inte minst, uppmuntra alltid ditt barn att läsa. Jag har alltid gett mina barn en liten belöning för varje bok de läst. Det tycker jag är det bästa tipset för att undvika att de ska utveckla en rädsla för läsning.

MariAnne Cederholms berättelse

Mamma till två barn med dyslexi. Idag lärare i förberedelseklass på högstadiet.

Hej!

Jag har tre barn, av vilka två har dyslexi. Båda upptäckte sin dyslexi sent, inte förrän i samband med sina universitetsstudier. För min son tog det nästan 10 år att slutföra studierna, mest för att han inte hade kunskap om sina svårigheter eller det stöd som fanns att tillgå. Jag hade själv dålig koll på dyslexi när barnen var små, på den tiden saknades det också kunskap i samhället som helhet. Barnen tyckte inte om att läsa när de var små och de hade problem med stavningen. Både jag (och lärarna tror jag) kopplade ihop detta med att vi bodde utomlands och att barnen hade både svenska och engelska som modersmål.

Väl hemma i Sverige hade min son en kompis på universitetet som berättade om sin dyslexi. När kompisen delade med sig av sina utmaningar, så stämde de precis in på min sons, att han gick och kollade sig. Så snart min dotter hörde det kollade hon också upp sig hos en logoped, och de hade då båda dyslexi. Jag var lika stolt över mina barn med dyslexi som över mitt barn utan. Men det kändes lite jobbigt att jag inte förstått deras kämpande under skolgången. Eftersom jag själv älskar böcker, så hade jag fortsatt att dyvla på barnen litteratur, men det var bara en av tre som uppskattade det. En vacker dag så bad min dotter mig snällt att inte skaffa fler böcker åt henne 😊.

I efterhand önskar jag att jag hade fortsatt längre att läsa högt för mina barn och inte prioriterat så mycket annat, som t. ex. städning 😊. Däremot minns jag att jag var mycket imponerad över min dotters skrivkapacitet. Hennes stavning var väldigt fantasifull, men jag tänker än idag att människor med dyslexi stavar smartare än andra; som orden låter. När hon skriver idag märker man dock knappast av några stavfel, tack vare program som TorTalk och Word.

Den påverkan dyslexi har på självförtroendet ser jag som den tuffaste delen med diagnosen. En irriterande sanning är att både min egen mor och jag har missbedömt människor på grund av deras stavning, innan vi kände till så mycket om dyslexi. Nu när jag förstår att man inte kan rå för detta och när det finns verktyg som rättar till stavningen, så vill jag i stället uppmuntra till att ta tillvara hjälpmedel som ex: TorTalk. I mitt dagliga jobb på skolan vill jag också uppmuntra oss lärare, mig själv inbegripen, att skaffa oss mer inblick i hur man kan hjälpa elever med dyslexi och se tecken på det. Det är ju t. ex. inte alltid bara läsningen och/eller stavningen som kan vara en utmaning, man kan också behöva ha stöd med planering och kanske bryta ner stora mål i mindre.

Som förälder till barn med dyslexi vill jag dela med mig av några råd. Gör en dyslexiutredning så fort du ser tecken på dyslexi! Läs om symptomen på 1177 och TorTalks hemsida. Se sedan till att ditt barn får verktyg som passar dem! Lär dig själv verktygen, öva med ditt barn tills verktyget är en del av vardagen och inget konstigt. Ta tid med ditt barn, älska, uppmuntra och bekräfta deras förmågor! Kreativitet och problemlösningsförmågor har jag t. ex. sett hos mina barn med dyslexi. Kom ihåg att dina barn är unika och fantastiska! Låt inte utmaningen av dyslexin få sista ordet, den är bara en liten del av ditt barn. Vad gäller böcker, läs för dem, skratta, kanske gråt; uppskatta böcker tillsammans. Om du själv har dyslexi så lyssna på böcker tillsammans, läs med öronen!

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

MariAnne

Skaffa TorTalk

Mobilappar
29 kr
/månad
 • Ingen bindingstid
 • Prova gratis
 • 25 naturliga röster på 10 språk
 • Läser upp websidor
 • Läser upp text i bilder
 • Läser upp PDF-filer
Till App StoreTill Google Play
Enanvändarlicens (Windows/Mac)
69 kr
/månad
 • Ingen bindningstid
 • Testa en månad för 9 kr
 • 60 naturliga röster på 20 språk
 • Läser upp webbsidor
 • Läser upp PDF-filer, e-böcker och text i bilder (OCR för alla textformat)
 • Upp till tre enheter
Skaffa TorTalk
Licens för skola & företag (Windows/Mac)
Anpassad plan
 • Pris baserat på organisationens storlek
 • Utbildning och support ingår
 • 60 naturliga röster på 20 språk
 • Läser upp websidor
 • Läser upp PDF-filer, e-böcker och text i bilder (OCR för alla textformat)
Mer info