Ge företaget en konkurrensfördel

Moderna företag behöver ta vara på sina medarbetare och talanger oavsett bakgrund. Svenska universitet erbjuder idag talsyntes till sin personal och studenter men få företag gör det.

Talsyntes borde vara ett lika självklart verktyg för människor med dyslexi, ADHD och de som föredrar att lyssna som det är med läsglasögon för den som känner att text börjat bli lite suddig. Tyvärr är det inte accepterat i arbetslivet. 9 av 10 som behöver stöd kan inte ta upp det med arbetsgivaren enligt en studie EY gjort 2023. Att erbjuda TorTalk till alla anställda är en konkurrensfördel vid rekrytering samt att det ökar effektiviteten och minskar stressen för ungefär var 15:e medarbetare.

Vi erbjuder:
  Uppläsning av all text på datorn, även från företagets interna system.
  Licens för hela organisationen eller per användare.
  Utbildning och support.
  Högsta IT säkerhet. Text för uppläsning lämnar inte användarens dator.
  GDPR neutralt. Vi håller ingen användarinformation.

80% av Sveriges universitet använder TorTalk

Chalmers tekniska universitet

Göteborgs universitet

Kungliga tekniska högskolan

Linköpings universitet

Lunds universitet

Uppsala universitet

Göteborgs universitet

Kungliga biblioteket

Handelshögskolan i Stockholm

Vi har erfarenhet från skolor och företag. Lämna ett meddelande här så hörs vi.

Vi återkommer inom kort. Senast om två arbetsdagar.