Kanske kan dina barn göra skillnad!

I oktober arrangerade organisationen Made by Dyslexia en världskonferens i England. Den hölls på Science Museum i London, en väl vald plats med tanke på ett av konferensens teman: Game changers.  Det föll sig naturligt att påminna om att många av de vetenskapsmän som fanns representerade på museet var verkliga game changers, förändrare, och att de också hade varit dyslektiker, som till exempel Edison och Bell.

Många av de inbjudna talarna var också dyslektiker, alla framgångsrika, var och en i sin bransch. Där fanns storföretagare, framstående mediamänniskor, höga chefer inom förvaltningen och många fler.

En huvudtalare var Englands hälsominister, Matt Hancock, som nyligen ”kommit ut” som dyslektiker. Han erkände att han tvekat länge, men – till skillnad från vad han befarat – hade han mötts av uppskattning och respekt. Det visade sig att ytterligare två regeringsmedlemmar är dyslektiker, men att en av dem inte vill berätta det offentligt. ”He or she”, sade Hancock, som naturligtvis var noga med att inte avslöja vem det var ”är rädd för att det kan få negativa konsekvenser” Han noterade att det alltså är en bit kvar innan någon stolt anger ”Dyslektiker” på sitt CV, som en tillgång.

Han konstaterade att han är Made by Dyslexia, med alla de utmaningar och fördelar som det fört med sig och att det – tillsammans med ett välfungerande rättstavningsprogram – fört honom dit han är idag. I sin nuvarande roll som regeringsledamot ville han också påminna om en annan sida av dyslexi, den som vi kanske oftare har mötts av: barn och unga med dyslexi som i brist på hjälp och förståelse hamnar i en hopplös spiral av misslyckanden och dålig självkänsla. Om de inte fångas upp tidigt och får de hjälpmedel de behöver kan deras kreativa sidor i stället leda till destruktiva beteenden.

Konferensen handlade framförallt fram de positiva egenskaper som ofta är förknippade med dyslexi: att kunna notera detaljer och samtidigt se helheten, förmågan till nytänkande, att kunna förenkla, att tänka ”runt hörnet” och tänka logiskt, men kanske med en annan logik än den gängse och ofta en med ovanlig uthållighet. Egenskaper som i allt större utsträckning är eftersökta i arbetslivet. Här kan man följa diskussionerna. https://madebydyslexia.blog/2019/11/08/game-changers-global-summit-2019/

Initiativtagaren till organisationen Made by Dyslexia är Kate Griggs. Ett bra exempel på hennes initiativrikedom och hennes annorlunda sätt att tänka är en spermabank som hon satte upp. Med alla de fördelar som dyslexi faktiskt innebär och nu när företag börjar inse att dagens och morgondagens utmaningar kräver självständiga medarbetare som är bra på problemlösningar, då borde fler vilja ha dyslektiska barn, eller hur? Så hon fixade en klinikliknande lokal med och en stor skylt utanför DYSLECTIC SPERM BANK. Det blev bra mediauppmärksamhet på det. Hon berättar om det på TED Talk, men också om hur hon själv som barn hade turen att få gå på en skola där man insett styrkan med dyslexi. Skolan tog emot barn som ansågs obegåvade av andra skolor och anpassade undervisningen för dem. I sin forskning har hon kunnat visa att dessa ”obegåvade” barn klarat sig fint och att många av dem blivit framstående just inom olika områden som kräver nytänkande och kreativitet.

Kanske kan dina barn göra skillnad! Den här månaden berättar två föräldrar om hur det kan vara när barnen har dyslexi. Läs om deras utmaningar och se ifall deras 3 bästa tips funkar även för din familj.