6 tips för att se vem som har dyslexi på arbetsplatsen

Vilka på jobbet har dyslexi?

Dyslexi innebär ofta utmaningar men även styrkor. Alla är inte öppna med sin diagnos, andra vet inte om att de har dyslexi.

Här följer en checklista för att identifiera dyslexi, ADHD och övriga som är lässvaga på er arbetsplats. Syftet med listan är att indikera behov samt storlek på mörkertalet på arbetsplatsen. Checklistan tror vi att alla på HR kan ha nytta av, den kommer kunna bidra till att hitta rätt sätt att stötta personal som inte mår bra eller som ännu inte nått sin fulla potential.

  1. Potential. Vi märker att det ofta finns det en ”mismatch” mellan förväntat utfall och faktiskt utfall. En anställd verkar ha allt på plats, men av någon anledning så når prestationerna inte riktigt upp till förväntningarna. Känslan är att personen av någon anledning inte lever upp till sin fulla potential.
  2. Stavning. Blir stavningen fel ibland? Kastas bokstäver om och utelämnas ord?
  3. Kreativitet. En förmåga att överblicka och koppla ihop saker som inte självklart hänger ihop. Att oftare än genomsnittet ha en förmåga att se saker ur nya vinklar och hitta okonventionella lösningar.
  4. Långsam läsning som ofta även går ut över läsförståelsen. Texten behöver ofta läsas om och detta kan dränera dyslektikern på all energi och ge huvudvärk/sjukdom. Vanligt med flyktbeteende i samband med läsning.
  5. Hängivenhet och jävlar anamma. Dyslexi har ingenting med intelligens att göra och många dyslektiker blir extremt framgångsrika på universitet och i arbetslivet. Oavsett detta har de ofta fått kämpa mycket hårdare än sina klasskamrater under uppväxten pga sina lässvårigheter. Detta kan ha skapat en inre styrka och en beslutsamhet som gör att de ofta lyckas genomförs saker som de föresatt sig.
  6. Främmande språk är utmanande. Om texterna är skrivna på personens andraspråk går de ofta mycket trögt att läsa för den som har dyslexi.

Vi ser stora möjligheter att öka effektivitet, förbättra arbetsmiljö och minska stress bland anställda.

Läs mer om hur TorTalk kan förändra en arbetsplats och göra den mer dyslexivänlig