TorTalk introducerar talsyntes på jobbet

Nya möjligheter för arbetsgivare

Med vår modell för arbetsplatser erbjuder arbetsgivaren talsyntes åt alla anställda och betalar årsvis för de som använder TorTalk. Startavgiften är 9900 sek, då ingår upp till 10 användare under ett år. Vi har stor erfarenhet av att implementera talsyntes på stora arbetsplatser – som exempel har vi genomfört utbildningar hos de flesta av Sveriges högskolor och universitet.

Vi ser stora möjligheter att öka effektivitet, förbättra arbetsmiljö och minska stress bland anställda.

LÄS MER