Vem blir Årets Funkoprenör 2023?

Illustrerar frustration med dyslexi

TorTalk är finalist till Årets Funkoprenör 2023, ett pris instiftat av Nordea för att lyfta fram entreprenörer som på ett unikt sätt bidrar till inkludering. Juryn består av representanter från Nordea, Prinsparets stiftelse, Stockholms stad och Hörselskadades Riksförbund.

Här berättar Nordea mer Snart utses Årets Funkoprenör 2023.

Vad är en funkoprenör?

En funkoprenör är en entreprenör eller ett företag som genom sin affärsidé främjar människors olikheter och därmed bidrar till mångfald och inkludering i näringsliv och samhälle.

Vilka är finalisterna till Årets Funkoprenör?

Finalister till Årets Funkoprenör 2023 är TorTalk som underlättar för de som har svårt att läsa genom att erbjuda text till tal med talsyntes, Funki Instruments som tagit fram Funki, ett instrument som alla kan spela oavsett förmåga, och UNIQ där elever med intellektuell funktionsnedsättning säljer egna produkter på en webbshop.

Vad är TorTalk?

Dyslexi är något som närmare 1 av 15 kämpar med, ofta i tysthet. Det är oerhört dränerande och tidskrävande för individen i dagens informationssamhälle. TorTalk har utvecklat en app för dator och telefon med textföljning och talsyntes som gör att en dyslektiker kan läsa lika bra eller bättre än genomsnittet. Detta har uppmärksammats av universitet och högskolor. Idag erbjuds 80% av universitetsstuderande fri tillgång till TorTalk. Nästa steg är att nå ut med TorTalk till näringslivet där nyttan är stor för både individ och företag. Tänk dig en medarbetare som kanske 10-dubblar sin läsförmåga. Tyvärr erbjuder sällan företag nödvändiga verktyg till sina anställda och det är bara 1 av 10 som känner att de till ta upp sin dyslexi med arbetsgivaren.

Tack Nordea!

Vi på TorTalk vill tacka Nordea som aktivt arbetar med mångfald och inkludering samt uppmärksammar dyslexi som dolt funktionshinder. Förhoppningen är att det inspirerar både företag och skolor att bättre stötta medarbetare och elever med lässvårigheter. Idag finns ”dyslektiskt tänkande” som en kompetens på LinkedIn så det är även en styrka.