Vill du börja använda TorTalk, eller veta mer? Mejla oss på info@tortalk.se eller ring 08-540 823 00!

 

TorTalk, ett datorprogram som hjälper människor med dyslexi eller andra lässvårigheter, erbjuds just nu gratis till landets gymnasieskolor.

– Jag vill göra det här stödet tillgängligt för så många som möjligt; jag har själv dyslexi och kämpade hårt i skolan, då all läsning tog väldigt mycket kraft, säger Tor Ghai, som skapade TorTalk.

I en tid då många gymnasieelever sitter hemma och kämpar med studierna på egen hand är behovet av stöd stort. Talsyntesprogrammet TorTalk hjälper studenter med dyslexi, andra lässvårigheter eller ADHD att ta till sig text och behålla fokus medan de studerar.

Gratis i 3 månader

I vanliga fall betalar skolan en licensavgift för att kunna installera programmet på elevernas datorer. Men läget just nu är allt annat än vanligt. Många elever sitter hemma och studerar, utan det stöd de annars får av skolan.

Därför får nu gymnasieskolor och deras elever möjlighet att prova TorTalk gratis under 3 månader.

  • Jag hoppas så klart att skolorna ska vilja fortsätta med TorTalk efter provperioden, men de förbinder sig inte till någonting. Just nu vill jag mest bara göra det här stödet tillgängligt för så många som möjligt; jag har själv dyslexi och kämpade hårt i skolan, då all läsning tog väldigt mycket kraft, säger Tor Ghai, utvecklare av TorTalk.

OBS! Gäller Windows och Mac.

Snabb inlärning och ökat självförtroende

Inlärningen går snabbare och tar mindre kraft med hjälp av talsyntesen, som alltså läser upp text från skärmen, så att eleven kan lyssna istället för att läsa med ögonen. Det gör stor skillnad för elever som av olika skäl har svårt att läsa som vanligt.

Josefin Cederholm tog sin läkarexamen med hjälp av TorTalk.

  • Jag har använt TorTalk dagligen i 4,5 år. Jag har dyslexi, vilket medför att jag bland annat har ca 35% läshastighet jämfört med genomsnittsläsaren. När jag använder TorTalk har jag normal läshastighet. Det minskar stressen och ökar mitt självförtroende. Jag läser allt med TorTalk: kurslitteratur, behandlingsrekommendationer, studiehandledningar, mejl, meddelanden från vänner, samhällsinformation, all text jag själv skriver, och så vidare, säger Josefin Cederholm.

Enkelt att komma igång

  • Det finns fler talsynteser på marknaden, men tyvärr kommer många inte igång med dem; teknik och krångel med funktioner ställer till det. Därför skapade jag TorTalk så intuitivt som möjligt, så att det är helt okomplicerat att komma igång, säger Tor Ghai.

Kort om TorTalk och talsyntes:

  • En talsyntes omvandlar digital eller tryckt text till tal.
  • Sedan 2013 utvecklar svenska TorTalk AB kraftfulla talsyntesprogram för skola, högskola och arbetsplatser
  • 80 procent av Sveriges universitet och högskolor använder TorTalk.
  • Forskning från Uppsala universitet visar att läshastighet och läsförståelse ökar med TorTalk.
  • För datorer finns ca 60 talsyntesröster att välja bland, på 20 olika språk.
  • Ökar effektivitet, kontroll och självförtroende hos eleven, och minskar stress.
  • Hjälper användaren till normal läshastighet.

Går ditt barn i skolan och behöver hjälp med läsningen? Eller vet du någon gymnasieskola som borde erbjuda eleverna med stöd?

Kontakta Tor Ghai:

tor@tortalk.se

08-540 823 00

0709 64 53 26

TorTalk.se