Referenskunder

Elin Nord, pedagogiska biblioteket Göteborgs universtiet samt ordförande Svenska Daisykonsortiet

``TorTalk är så enkelt att studenterna direkt blir självständiga. Det frigör också massor av tid för oss på biblioteket``

Oscar Danckwardt, IT-konsult och fd student på Luleå tekniska högskola

``Jag låg minst 3 veckor efter mina studiekamrater men läste igen deras försprång på 3 dagar när jag fick TorTalk”

Lisa Lundqvist, Museipedagog och fd ordförande i Dyslektikerna på Uppsala universitet

``Ibland undrar jag hur jag ens klarade mig innan TorTalk, det har underlättat så mycket.``

Vi kompetenshöjer er organisation - snabb och problemfri implementering av talsyntes

0 +

Över 30 utbildningar ledda av TorTalk har förbättrat hantering av tillgänglighet, arbetsmiljö, effektivitet samt minskat stress.

0 %

99 % av deltagarna i TorTalk-ledd utbildning uppger att de är trygga i att använda men även visa talsyntes för andra.
TorTalk iOS
För iPhone & iPad
Ta en bild av text och läs upp
Lyssna på text från appens webbläsare
Skollicens
sek9900
/ faktura årsvis
Jag vill veta mer
Runt 60 röster på 20 språk
TorTalk-ledd utbildning
Support för hela skolan
Elever använder TorTalk även hemma
Arbetsplatslicens
sek9900
/ faktura årsvis
Jag vill veta mer
Runt 60 röster på 20 språk
TorTalk-ledd utbildning
Support för alla anställda
Minskad stress förbättrar arbetsmiljön
Högre effektivitet
En användare
Runt 60 röster på 20 språk
Alltid senaste version
Högre effektivitet
Minskad stress

Våra kunder är landsting, skolor, arbetsplatser och runt 75 % av Sveriges universitet och högskolor. Prova TorTalk idag!

TorTalk demos

TorTalk är en stolt del av Stings ledande ekosystem i Norden för startups med hög tillväxtpotential.

Sedan september 2018 ingår TorTalk AB i Stings incubate-program.