TorTalk på en minut

YouTube player

Läser upp markerad text.

Pausar eller återupptar uppspelning.

Minskar respektive ökar hastigheten.

Öppnar en fönsterram som konverterar all text innanför ramen till tal. Fungerar exempelvis på e-böcker och pdf-filer. Använd ramens playknapp eller dubbelklicka inom ramen.

 Öppnar meny för att byta röst eller språk.

Öppnar övriga inställningar där knappen  öppnar en fullständig manual. Läs gärna manualen genom att lyssna med TorTalk.

TorTalk och tankekartor (mindmaps)

Tankekartor är bra. Ännu bättre blir det när man kan lyssna på det man tänkt. I videofilmen nedan läser TorTalk upp innehållet från XMind. XMind finns för Windows och för Mac, vi använder själva gratisversionerna.
YouTube player