The TorTalk story of Hilma Klein - nöjd användare

studerande på Thorén Business School.

Jag har både dyslexi och adhd och har använt TorTalk dagligen i över 2 år.


Tidigare har det varit svårt för mig att skriva längre texter då jag aldrig nått det resultat jag strävat efter och arbetat för. Att arbeta med TorTalk har hjälpt mig att höja mina prestationer i skolan eftersom jag med TorTalk kunnat lyssna igenom längre texter eller uppsatser för att höra eventuella grammatiska fel.

TorTalk har underlättat för mig på flera sätt och gjort att jag nu till och med uppskattar att skriva uppsatser och göra skriftliga skolarbeten som tidigare inte ens varit möjliga för mig. TorTalk har gett mig möjlighet att läsa med öronen i stället för med ögonen.

Vi vill gärna höra din berättelse, vill du dela den med oss?

Vi förändrar liv