The tor.talk story of Hilma Klein - nöjd tor.talk användare

studerande på Thorén Business School.

Jag har både dyslexi och adhd och har använt tor.talk dagligen i över 2 år.


Tidigare har det varit svårt för mig att skriva längre texter då jag aldrig nått det resultat jag strävat efter och arbetat för. Att arbeta med tor.talk har hjälpt mig att höja mina prestationer i skolan eftersom jag med tor.talk kunnat lyssna igenom längre texter eller uppsatser för att höra eventuella grammatiska fel.

Tor.talk har underlättat för mig på flera sätt och gjort att jag nu till och med uppskattar att skriva uppsatser och göra skriftliga skolarbeten som tidigare inte ens varit möjliga för mig. Tor.talk har gett mig möjlighet att läsa med öronen i stället för med ögonen.

Vi vill gärna höra din berättelse, vill du dela den med oss?

We Change Lifes