The TorTalk story of Katja Tasala Gradin

Doktorand i Ecodesign på KTH.

Utan TorTalk hade jag inte lyckats med mina akademiska studier.


Tidigare studerade jag maskinteknik på Linköpings Universitet och hade redan då en känsla av att jag fick kämpa mer än andra.  Efter min examen och sju år på Sandvik tog min nyfikenhet mig vidare till doktorandstudier på KTH.

Halvvägs genom mina studier började den enorma mängden artikelläsning ta all min kraft. Min lässtrategi, dvs. snabb ordgissare, fungerade inte längre. Efter min dyslexidiagnos letade jag efter information, hjälpmedel och provade många mjukvaror för talsyntes. TorTalk matchade mina behov bäst och det enorma stödet från TorTalk-teamet är mycket viktig för mig. Teamet lyssnade på min feedback och anpassade verktyget för att passa mina behov ännu bättre.

Nu kan jag skum-läsa/lyssna igenom ett dokument innan jag avgör om det är relevant för min forskning eller inte. Utan TorTalk tror jag inte att jag hade tagit mig så långt i mina studier. Jag planerar att presentera min doktorsavhandling i år.

Vi vill gärna höra din berättelse, vill du dela den med oss?

Vi förändrar liv