The TorTalk story of Josefin Cederholm

Läkarstudent, Läkarprogrammet på Örebro Universitet

Hur som helst står det helt klart att jag kommer göra långt mycket mer, både gott och mindre gott, nu när jag har TorTalk.


Jag heter Josefin och går sista terminen på läkarprogrammet. Jag har nu använt TorTalk dagligen i 4,5 år. Jag har dyslexi, vilket medför att jag bland annat har ca 35% läshastighet jämfört med genomsnittsläsaren. När jag använder TorTalk har jag normal läshastighet.

Jag har tidigare fattat livsbeslut utifrån min läshastighet, och självförtroendet kring plugget har varit lågt. Tor.talk ger mig en känsla av kontroll, stressreduktion och ökat självförtroende. Allt som jag läser, läser jag med TorTalk. Jag läser kurslitteratur, behandlingsrekommendationer, studiehandledningar, mejl, meddelanden från vänner, samhällsinformation, all text jag själv skriver, m.m. Nästintill all kurslitteratur finns numera att få tag på digitalt (e-böcker och internetbaserade läromedel), och med tor.talk är därför min läshastighet inte längre ett hinder.

Utan att överdriva kan jag konstatera att programmet påverkat väldigt många aspekter av mitt liv. Att kunna läsa effektivt påverkar så mycket här i livet för mig, alltifrån studier, jobb, ekonomi, möjligheten att kommunicera i nära relationer, möjligheten att skriva och uttrycka mig samt min egen hälsa. Att nu ha fått möjlighet att bli en mer läsande person, gör att jag både får ett rikare liv, men också att jag kan ge mer till andra och nyttja min potential.

Jag kommer att göra en massa misstag här i livet, men förhoppningsvis göra ännu mer gott. Hur som helst står det helt klart att jag kommer göra långt mycket mer, både gott och mindre gott, nu när jag har TorTalk.

Vi vill gärna höra din berättelse, vill du dela den med oss?

Vi förändrar liv