The TorTalk story of Niklas Bäckström

Studerar Teknik och hållbar utveckling på KTH

Jag kan lugnt säga att utan ett läsverktyg som TorTalk skulle det varit omöjligt för mig att konsumera tillräckligt mycket text för att klara mina akademiska studier.


Jag har via KTH använt TorTalk under ett år. Tidigare gick min läsning väldigt långsamt. Att läsa en sida kunde ta 20 minuter. Jag var otroligt frustrerad och less på att läsa. Efter min dyslexidiagnos fick jag talsyntes som hjälpmedel och det har underlättat mycket. Nu tar en sida bara någon minut att läsa, det har blivit så mycket enklare för mig.

TorTalk startar upp väldigt fort och är superenkelt att använda. OCR-funktionen är grym, den hjälper till att läsa text från bilder. Det finns även en funktion som hoppar över referenstext inom parantes (TorTalk för datorer). Detta gör det mycket enklare att hänga med i texten när man läser forskningsartiklar. Jag använder TorTalk dagligen till att läsa nyheter online och studiematerial. Jag använder ögon och öron samtidigt när jag läser, detta ökar min förmåga att följa med i texten, och därmed förståelsen, rejält. Jag kan lugnt säga att utan ett läsverktyg som TorTalk skulle det varit omöjligt för mig att konsumera tillräckligt mycket text för att klara mina akademiska studier.

Vi vill gärna höra din berättelse, vill du dela den med oss?

Vi förändrar liv