Högre läshastighet med TorTalk talsyntes

Legitimerad logoped Sofia Grunér

28 november 2017 publicerades forskning från Uppsala universitet i Journal of Special Education Technology. I studien framkommer det att talsyntes (TorTalk) hjälper till med läshastigheten samt ofta även med läsförståelsen.

”As can be seen in Table 4, reading with TTS led to a large increase in reading rate in the group as a whole.”

JSET means – Journal of Special Education Technology

Studien är utförd av legitimerad logoped Sofia Grunér (bilden) med stöd av handledare Per Östberg och Martina Hedenius.

Läshastighet och läsförståelse

Vi läser att båda grupperna hade positiva resultat, om man tar förståelse gånger hastighet (även om grupp 2 inte ökade i förståelse enskilt).

Utdrag:

”As seen in Table 3, TTS led to a significant increase in reading comprehension in the group as a whole. However, within grade groups analyses revealed that this effect was driven largely by the effect in the younger group, whereas the effect within the older group was very small and nonsignificant.

”As can be seen in Table 4, reading with TTS led to a large increase in reading rate in the group as a whole.”

Till studien (öppnas i nytt fönster).

Effektivare studier med TorTalk talsyntes

Vid högre studier behöver stora mängder text gås igenom. Om man som studien visar kan öka läshastigheten, samt i många fall även förbättra läsförståelsen, så förbättras effektiviteten. Lägg till att man slipper lyssna på text inom parantes (ofta referenser), en funktion hos TorTalk, så ökar effektiviteten ytterliggare.

Ökad uthållighet med talsyntes

I Sofia Gruners publikation citeras en annan studie, där man kan se att talsyntes ökar uthålligheten när man läser (lyssnar). Detta är en mycket viktig aspekt då flyktbeteende och studier går hand i hand – ökad uthållighet är för det mesta önskvärt när man studerar. Användandet av talsyntes har gjort att Tor Ghai (från TorTalk) har gått från att ha flyktbeteende vid läsning, till att ha läsning som flyktbeteende. Helt sant.

”In another study of 50 adult participants with RD, Elkind, Black, and Murray (1996) found a significant effect of TSS on reading rate. Using TTS also enabled the participants to sustain reading during longer periods of time.”

Vidare om TorTalk talsyntes på högskolan

Vi ser att användarna kan läsa snabbare med hjälp av talsyntes och att de har större uthållighet. De allra flesta ökar med tiden sin läshastighet ytterliggare med TorTalk talsyntes (hastigheten justeras under uppläsning, så det är enkelt att utmana sig själv).

Detta möjlggör något som varit omöjligt för dyslektiker tidigare, nämligen ”skumläsning”.  Detta är en av anledningarna att vi erbjuder vi en introduktion till studieteknik när vi föreläser hos kunder.

”Plugget har gått så mycket smidigare med TorTalk och det känns inte som jag har dyslexi längre när jag pluggar”

Fatima Sjögren Alpha, student på Lunds universitet (LTU)