TorTalk når 50 % av Sveriges studenter

Allt fler väljer TorTalk

Under våren 2017 har fler högskolor och universitet börjat arbeta brett med TorTalk talsyntes. Det innebär att över hälften av Sveriges studenter nu har tillgång till TorTalk i datorsalar, på tentamensdatorer men även på sin egen dator.

Sitelicens med TorTalk allt vanligare

En Sitelicens innebär att högskolor och universitet kan ha TorTalk Windows samt TorTalk Mac i datorsalar, på tentamensdatorer men även på studenternas och personalens egna datorer.

Utbildning på plats

En Sitelicens med ett bra talsyntesprogram är en god start men det viktigaste är att verktygen också används. Med TorTalk Sitelicens ingår alltid utbildning på plats med målet att alla deltagare ska bli trygga med att använda och förevisa TorTalk.

Sedan något år kompletterar vi utbildningen med ett avsnitt om hur man studerar med talsyntes. Studieteknik, lärstilar och barriärer för den som lyssnar till sig information är något av det vi pratar om.

 

”Nu är bibliotekets e-böcker tillgängliga också men även diverse online- tidskrifter. En helt ny värld av läs-möjligheter har nu öppnat sig tack vare TorTalk :D”

Ida Stjernkvist, student på Göteborgs universitet och Handi-testare

 

”Vi på GU är väldigt nöjda med TorTalk och jag är också väldigt nöjd med den fina support som vi får av er. Ni är så snabba på att hjälpa våra studenter, känns väldigt bra”

”TorTalk är så enkelt att studenterna direkt blir självständiga. Det frigör också massor av tid för oss på biblioteket”

Elin Nord, pedagogiska biblioteket Göteborgs universitet samt ordförande i Svenska Daisykonsortiet

 

”Jag låg minst 3 veckor efter mina studiekamrater men läste igen deras försprång på 3 dagar när jag fick TorTalk”

Oscar Dankwardt, egen företagare och anställd, fd systemvetenskap-student på Luleå tekniska universitet

 

”..och som i allra högsta grad läskunnig sitter jag nu och läser, med både ögon och öron, engelska tidskriftsartiklar om flipped classroom som ingår i kursen Universitetspedagogik 1. Ett rent nöje på arbetstid!”

Sarah Lombrant, Funka-handläggare, Örebro universitet

 

 ”TorTalk räddade min C-uppsats. Nu underlättar programmet för mina studier varje dag”

Sara Sundlo, teologistudent Uppsala universitet

 

                                    JAG HAR LICENSNYCKEL FRÅN SKOLAN

 

                                       JAG VILL VETA MER OM SITELICENS