Högskoleprovet utan glasögon och utan talsyntes

Högskoleprovet igen. Men inte för mig.

Vid studier och prov på högskola och sedan i arbetslivet har man rätt till att använda talsyntes. Det finns en uppsjö bra talsyntesprogram. I grundskolan och på gymnasiet får man använda talsyntes. Givetvis får man även använda talsyntes på fritiden. När man tänker lite närmare på det så är det bara på högskoleprovet som man inte får använda talsyntes. Tekniken har varit mogen i många år.

Jag är övertygad om att jag skulle klara mig bra på högskolan. Men jag kommer inte in med mina betyg. Högskoleprovet skulle kunna vara ett sätt för mig att visa min förmåga att studera på högskolan.

Dagens lösning, ingen lösning.

Vid Högskoleprovet kan dyslektiker få extra tid för att klara av tentan. När man kämpat med avkodning och läsförståelse är man ganska slut efter några timmar. De extra timmarna blir till ingen eller föga nytta eftersom hjärnan då är för trött för att kunna tyda texten.

Tänk om man skulle se likadant på behov av glasögon för uppläsning och lösningen skulle vara längre tid. Hur skulle det då bli för de som måste kämpa för att tyda varje ord. Det skulle ju vara absurt att inte låta dem använda sina glasögon, det skulle inte mäta deras förmåga att läsa på högskolan. Så är det dock för många dyslektiker idag, så liknelsen är inte helt dum.

Nedan finns argument mot talsyntes på högskoleprovet från Universitets- och Högskolerådet (UHR) . Jag har skrivit om lite och lagt in glasögon istället för talsyntes för att vissa hur lätt det är att byta ut. Länk till originaltexten finns här.

Argument mot glasögon och talsyntes

”- Vi vet inte om vi kan göra det på ett säkert sätt. Det kanske är google glases med inbyggd kamera och uppkoppling osv.” 

”- Införande av lyssnarprov eller glasögon innebär också merkostnad för Högskoleverket….”

”- Vi måste också fastställa att det är likvärdigt med ordinarie provet. Vi testar förmågan att arbeta snabbt och framför allt läsa…  Högskoleprovet mäter delvis hur snabbt man kan ta till sig skriven text, glasögon ändrar ju texten.”

”- Högskoleprovet är inget vanligt kunskapsprov som testar ett antal inhämtade kunskaper, det är ett förmågeprov. Med lyssnarprov eller glasögon inför man andra dimensioner i provet.”

”- Frågan ligger inte hos oss. Vår bedömning är att detta kräver att lärosätena går samman.”

”- Utifrån detta verkar det mer rimligt att personer med dyslexi eller glasögon genomför ett annat prov än ordinarie provskrivare och hamnar i en annan resultatgrupp. Det är dock inte heller helt lyckat eftersom man riskerar att känna sig utpekad och särbehandlad.”

”- Frågan måste utredas. År 2011 kommer högskoleprovet ha färre långa texter det borde gynna personer med glasögonbehov och dyslektiker.”  

2011!! Svaren ovan fick jag 2010.

//Tor Ghai, 31/3-2017

Tor Ghai

Talsyntesprogrammet TorTalk, som Tor Ghai har utvecklat, finns idag på 17 universitet och högskolor i Sverige.