Videofilmer TorTalk Windows

Här finns filmer om hur man använder TorTalk Windows och hur man installerar programmet.

Vi vill att fler upptäcker talsyntes - att lyssna kan öka effektivitet och minska stress

Prova TorTalk utan kostnad