Hur pluggar man med talsyntes?

2016-10-07 Kan ni inte delta under Dysleximässan? Nu finns möjlighet att ta föredraget med Tor Ghai, till er skola eller mottagning.

Föreläsning med Tor Ghai

  • Hur kommer man över barriärer?
  • Vilka nya möjligheter kommer med talsyntes?
  • Hur använder man Mind Maps tillsammans med talsyntes?

Plugga med talsyntes är en föreläsning som bottnar i ett liv med dyslexi och koncentrationsproblematik. Kontakta oss för mer information.