Med TorTalk kan du läsa allt, utan ansträngning

TorTalk talsyntes hjälper dig att:
– Behålla fokus – Läs och lyssna samtidigt!
– Orka ta till dig text
– Studera effektivt
– Öka din läshastighet

Just nu får alla skolor prova TorTalk gratis i tre månader.
Prata med skolan och skriv till oss tor.ghai@tortalk.se eller ring 08-540 823 00.

TorTalk är ett datorprogram som hjälper människor med dyslexi eller andra lässvårigheter. Just nu erbjuds alla skolor att testa TorTalk gratis i tre månader. 75 % av Sveriges universitet och högskolor använder redan TorTalk.

– Jag vill göra det här stödet tillgängligt för så många som möjligt; jag har själv dyslexi och kämpade hårt i skolan, då all läsning tog väldigt mycket kraft, säger Tor Ghai, som skapade TorTalk.

Talsyntesen läser upp text från webbsidor, foton och PDF-filer. Du slipper anstränga dig för att avkoda och ”läsa med ögonen”.

I en tid då många skolelever sitter hemma och kämpar med studierna på egen hand är behovet av stöd stort. TorTalk hjälper studenter med dyslexi, andra lässvårigheter eller ADHD att ta till sig text och behålla fokus.

Vill du att din eller ditt barns skola ska prova TorTalk gratis? Prata med läraren eller rektorn! Vi finns på 08-540 823 00 och info@tortalk.se .