Vem blir Årets Funkoprenör?

Illustrerar frustration med dyslexi

TorTalk är finalist till Årets Funkoprenör 2022, ett pris instiftat av Nordea för att lyfta fram entreprenörer som på ett unikt sätt bidrar till inkludering. Juryn består av representanter från Nordea, Prinsparets stiftelse, Stockholms stad och Hörselskadades riksförbund.

Här berättar Nordea mer Vem blir Årets Funkoprenör? Tre starka finalister utsedda.

Vad är en funkoprenör?

En funkoprenör är en entreprenör eller ett företag som genom sin affärsidé främjar människors olikheter och därmed bidrar till mångfald och inkludering i näringsliv och samhälle.

Vilka är finalisterna till Årets Funkoprenör?

Finalister till Årets Funkoprenör 2022 är TorTalk som underlättar för de som har svårt att läsa genom att erbjuda text till tal med talsyntes, Bara Vanlig som hjälper alla att komma ut och röra på sig oavsett förutsättningar, och Unique Powers som hjälper företag att på ett hållbart och lönsamt sätt bli mer inkluderande.

Vad är TorTalk?

Dyslexi är något som närmare 1 av 15 kämpar med, ofta i tysthet. Det är oerhört dränerande och tidskrävande för individen i dagens informationssamhälle. TorTalk har utvecklat en app för mobil och dator med textföljning och talsyntes som gör att en dyslektiker kan läsa lika bra eller bättre än genomsnittet. Detta har uppmärksammats av universitet och högskolor. Idag erbjuds 80% av universitetsstuderande möjligheten att använda TorTalk. Nästa steg är att nå ut med TorTalk till näringslivet där nyttan är stor både för individ och företag. Tänk dig en medarbetare som kanske 10-dubblar sin läsförmåga.

Tack Nordea!

Vi på TorTalk vill tacka Nordea som aktivt arbetar med mångfald och inkludering samt uppmärksammar dyslexi som dolt funktionshinder. Förhoppningen är att det inspirerar både företag och skolor att bättre stötta medarbetare och elever med lässvårigheter. Idag finns ”dyslektiskt tänkande” som en kompetens på LinkedIn så det är även en styrka.