YouTube player

Beskrivning

Runt var 15:e medarbetare har dyslexi. Det är ett dolt problem för att vuxna dyslektiker har dålig erfarenhet av att ta upp frågan. I Region Jönköpings län och inom Försvarsmakten har man tagit tag i problemet. Du får höra hur man tänkt och gått till väga inom respektive organisation samt se hur talsyntes kan fungera på en arbetsplats.

Innehåll

Klicka på frågorna från webbinariet här nedanför så får du se svaret.

När klippet visas i YouTube, öppna hela beskrivningen genom att klicka på ”…more” eller ”…mer” så visas alla frågorna som diskuteras i videon.

  0:00

Paneldeltagare

Emma Olsson

Emma Olsson, Region Jönköpings län

Leg. Arbetsterapeut sedan snart 25 år. Arbetat inom primärvård, rehabkoordiering, företagshälsovård och nu enhetschef för regionens servicecenter sedan februari. Motto: problem är till för att lösas. En del i den inställningen gjorde att jag hittade till Tor Talk. Att vara nyfiken och utforska och vilja skapa möjligheter är viktigt för att komma framåt och skapa goda förutsättningar för alla.

Pernilla Lindmark Gyllensvaan

Pernilla Lindmark Gyllensvaan, Region Jönköpings län

HR-strateg som jobbar med inriktning mot arbetsmiljö inom Region Jönköpings län. Arbetar för lika rättigheter och möjligheter. Min önskan är ökad förståelse för att dyslexi innebär att ta till sig och förmedla kunskap på ett annorlunda sätt där det också finns styrkor.

Malin Pagels

Malin Pagels, Försvarsmakten

Arbetar som Marinens bibliotekarie, där en del av det dagliga arbetet består av att möta studerande och personal med läs-och skrivsvårigheter i Marinen och Försvarsmakten.
Kommer innan dess från folk- och skolbiblioteksvärlden.

Tor Ghai

Tor Ghai, TorTalk

Är dyslektiker och driver TorTalk och är främst inriktad på att skapa användbara program för oss som gärna lyssnar på text.

Björn Svensson

Björn Svensson, TorTalk

Din guide under webbinariet och företagsrådgivare angående dyslexi på TorTalk.