Göteborgs universitet

Sitelicens sedan 1 januari 2015

Göteborgs universitet har sitelicens sedan 1 januari 2015. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Chalmers tekniska högskola

Sitelicens sedan 1 januari 2015

Chalmers tekniska högskola har sitelicens sedan 1 januari 2015. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Jönköping University

Sitelicens sedan 9 juni 2015

Jönköping University har sitelicens sedan 9 juni 2015. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Sveriges lantbruksuniversitet

Sitelicens sedan 25 juni 2015

Sveriges lantbruksuniversitet har sitelicens sedan 25 juni 2015. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Örebro universitet

Sitelicens sedan 28 oktober 2015

Örebro universitet har sitelicens sedan 28 oktober 2015. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Linköpings universitet

Sitelicens sedan 23 november 2015

Linköpings universitet har sitelicens sedan 23 november 2015. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Handelshögskolan i Stockholm

Sitelicens sedan 1 januari 2016

Handelshögskolan i Stockholm har sitelicens sedan 1 januari 2016. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Uppsala universitet

Sitelicens sedan 22 juni 2016

Uppsala universitet har sitelicens sedan 22 juni 2016. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Luleå tekniska universitet

Sitelicens sedan 12 september 2016

Luleå tekniska universitet har sitelicens sedan 12 september 2016. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Kungliga musikhögskolan

Sitelicens sedan 1 mars 2017

Kungliga musikhögskolan har sitelicens sedan 1 mars 2017. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Högskolan väst

Sitelicens sedan 1 mars 2017

Högskolan väst har sitelicens sedan 1 mars 2017. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Lunds universitet

Sitelicens sedan 1 mars 2017

Lunds universitet har sitelicens sedan 1 mars 2017. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Mälardalens högskola

Sitelicens sedan 17 september 2017

Mälardalens högskola har sitelicens sedan 17 september 2017. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Högskolan Dalarna

Sitelicens sedan 1 januari 2018

Högskolan Dalarna har sitelicens sedan 1 januari 2018. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Konstfack

Sitelicens sedan 25 januari 2018

Konstfack har sitelicens sedan 25 januari 2018. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Mittuniversitetet

Sitelicens sedan 25 januari 2018

Mittuniversitetet har sitelicens sedan 25 januari 2018. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Kungliga tekniska högskolan

Sitelicens sedan 1 juni 2018

Kungliga tekniska högskolan har sitelicens sedan 1 juni 2018. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Högskolan i Skövde

Sitelicens sedan 1 januari 2019

Högskolan i Skövde har sitelicens sedan 1 januari 2019. Kan ha TorTalk på alla campusdatorer och studenterna får ha TorTalk på egen Pc- eller Macdator.

Södertörns Högskola

Tentamensdatorer samt på utvalda datorer vid biblioteket

Södertörns Högskola. TorTalk Windows finns på tentamensdatorer samt på utvalda datorer vid biblioteket. Vissa studenter har fått TorTalk förskrivet via landstinget i Stockholm.

“Plugget har gått så mycket smidigare med TorTalk och det känns inte som jag har dyslexi längre när jag pluggar”

Fatima Sjögren Alpha, student på Lunds universitet (LTH)

 

“Nu är bibliotekets e-böcker tillgängliga också men även diverse online- tidskrifter. En helt ny värld av läs-möjligheter har nu öppnat sig tack vare TorTalk :D”

Ida Stjernkvist, student på Göteborgs universitet och Handi-testare

 

“Ibland undrar jag hur jag ens klarade mig innan TorTalk, det har underlättat så mycket.”

Lisa Lundquist, ordförande i studentföreningen Dyslektikerna på Uppsala universitet

 

“Vi på GU är väldigt nöjda med TorTalk och jag är också väldigt nöjd med den fina support som vi får av er. Ni är så snabba på att hjälpa våra studenter, känns väldigt bra”

“TorTalk är så enkelt att studenterna direkt blir självständiga. Det frigör också massor av tid för oss på biblioteket”

Elin Nord, pedagogiska biblioteket Göteborgs universitet samt ordförande i Svenska Daisykonsortiet

 

“Jag låg minst 3 veckor efter mina studiekamrater men läste igen deras försprång på 3 dagar när jag fick TorTalk”

Oscar Dankwardt – egen företagare samt systemvetenskap-student på Luleå tekniska högskola

 

“..och som i allra högsta grad läskunnig sitter jag nu och läser, med både ögon och öron, engelska tidskriftsartiklar om flipped classroom som ingår i kursen Universitetspedagogik 1. Ett rent nöje på arbetstid!”

Sarah Lombrant, Funka-handläggare, Örebro universitet

 

“TorTalk är väldigt efterlängtat, det har inte funnit något program tidigare för mer avancerade användare som vill läsa som en person utan lässvårigheter kan”

Ida Stjernkvist, student på Göteborgs universitet och Handi-testare

 

“TorTalk räddade min C-uppsats. Nu underlättar programmet för mina studier varje dag”

Sara Sundlo, teologistudent Uppsala universitet

Har du en licensnyckel från skolan eller universitetet?

TorTalk på en minut

Läser upp markerad text.

Pausar eller återupptar uppspelning.

Minskar respektive ökar hastigheten.

Öppnar en fönsterram som konverterar all text innanför ramen till tal. Fungerar exempelvis på e-böcker och pdf-filer. Använd ramens playknapp eller dubbelklicka inom ramen.

 Öppnar meny för att byta röst eller språk.

Öppnar övriga inställningar där knappen  öppnar en fullständig manual. Läs gärna manualen genom att lyssna med TorTalk.

TorTalk och tankekartor (mindmaps)

Tankekartor är bra. Ännu bättre blir det när man kan lyssna på det man tänkt. I videofilmen nedan läser TorTalk upp innehållet från XMind. XMind finns för Windows och för Mac, vi använder själva gratisversionerna.