Tor Ghai och TorTalk till Österbotten

6.10.17 är dagen för Dateros läs- och skrivhjälpmedelsseminarium i Vasa.

Smarta verktyg – bättre resultat är rubrik för dagen som tolkas till finska respektive svenska.

Tor Ghai föreläser om talsyntes. Vilken skillnad kan det göra om man kommer igång med lyssnande läsning och vilka blir konsekvenserna ifall man inte gör det.

Johanna Nukari berättar om läs- och skrivproblem hos vuxna och om hur de utifrån Kuntoutussäätiös erfarenheter kan habiliteras, samt hurudana resultat habiliteringen har visat.

Se hela programbladet