Tillsammans siktar vi mot alla elevers fulla potential och högre meritvärden

Vi har bred erfarenhet av att implementera talsyntes och utbilda lärare och elever.

Anmäl intresse för TorTalk skollicens

Ungefärligt antal elever med: