Tillsammans siktar vi mot alla elevers fulla potential och högre meritvärden

Vi har bred erfarenhet av att implementera talsyntes och utbilda lärare och elever.

Anmäl intresse för TorTalk skollicens