Vi har fullt fokus mot att nå alla elevers fulla potential

Vi har bred erfarenhet av att implementera talsyntes och utbilda lärare och elever.

Anmäl intresse för TorTalk skollicens

Ungefärligt antal elever med: