Vi har fullt fokus mot att nå alla elevers fulla potential

Vi har bred erfarenhet av att implementera talsyntes och utbilda lärare och elever.

Anmäl intresse för TorTalk skollicens