Vi har fullt fokus mot elevers och anställdas fulla potential

Vi har bred erfarenhet av att implementera
talsyntes i stora organisationer.

Anmäl intresse för tor.talk till din organisation