Vi har fullt fokus mot studenternas fulla potential

Vi har bred erfarenhet av att implementera
talsyntes och utbilda personal och studenter.

Anmäl intresse för TorTalk sitelicens