Nyheter

Högre läshastighet med TorTalk talsyntes

28 november 2017 publicerades forskning från Uppsala universitet i Journal of Special Education Technology. I studien framkommer det att talsyntes (TorTalk) hjälper till med läshastigheten samt ofta […]

Read more

Tor Ghai och TorTalk till Österbotten

6.10.17 är dagen för Dateros läs- och skrivhjälpmedelsseminarium i Vasa. Smarta verktyg – bättre resultat är rubrik för dagen som tolkas till finska respektive svenska. Tor Ghai föreläser om talsyntes. Vilken […]

Read more