Lyssna på text som gör dig trött eller som du undviker.

Mobila appar från TorTalk är snart här - bli först att få veta!

Madlén Fondén

CEO, fd student Chalmers tekniska högskola

``TorTalk har verkligen räddat mig, jag har det på hela tiden``

Oscar Danckwardt

IT-konsult, fd student på Luleå tekniska högskola

``Jag låg minst 3 veckor efter mina studiekamrater men läste igen deras försprång på 3 dagar när jag fick TorTalk”

Lisa Lundqvist

Museipedagog, fd ordförande i Dyslektikerna på Uppsala universitet

``Ibland undrar jag hur jag ens klarade mig innan TorTalk, det har underlättat så mycket.``

TorTalk hjälper dig att lyssna på all den text som tidigare gjort dig trött eller som du undvikit.

Prova TorTalk idag

Du som behöver lyssna till dig text får det enklaste verktyget någonsin.
  • Mycket kursmaterial inför tentan?
  • Vill du ha bättre resultat?
  • Har du trögt med läsningen?
  • TorTalk används på 75 % av Sveriges universitet
  • Forskning styrker att TorTalk ökar läshastigheten

TorTalk hjälper dig att lyssna på all den text som tidigare gjort dig trött eller som du undvikit.

Mobila appar från TorTalk är snart här, bli först att få veta!

Get StartedChat with us